Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Yeni Konu Kuralları 4.0.4 - IPS 4 Forumları Kuralları

   (0 reviews)

5 Screenshots

Yeni Konu Kuralları - bu eklenti seçtiğiniz forumlar için özel kurallar oluşturacaktır ve yönetici tarafından belirlenen belirli grupların kullanıcılarının konu oluşturmadan önce kabul etmesi gerekir.

Bilgi: https://invisioncommunity.com/files/file/7973-new-topic-rules/
IPS sürümü: 4.3, 4.4

Genel ayarlar:
- Çerezlerin sona ermesinden önceki gün sayısı
- Mesaj stili: 4 önceden ayarlanmış stil arasında seçim
- Kurallara uyması gereken gruplar
- Kuralın içeriği çevrilebilir, bu, panonuza kurulu her dil için belirli bir mesaj kullanabileceğiniz anlamına gelir. 

User Feedback

×
×
  • Create New...